انفجار شفق‌ قطبی در لایه اُزن

شفق‌های قطبی نمایش‌های نورانی تماشایی را در آسمان شب به راه می‌اندازند و پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که آنها با لایه اُزن زمین تعامل دارند و می‌توانند آن را تحت تاثیر قرار دهند.

شفق‌های قطبی نمایش‌های نورانی تماشایی را در آسمان شب به راه می‌اندازند و پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که آنها با لایه اُزن زمین تعامل دارند و می‌توانند آن را تحت تاثیر قرار دهند.

Radio Eram

FREE
VIEW