انسان‌ها چگونه موهای بدن خود را از دست دادند؟

گروهی از دانشمندان آمریکایی در پژوهش جدید خود، به بررسی دلایل از دست دادن موی بدن در پستاندارانی مانند انسان پرداخته‌اند.

گروهی از دانشمندان آمریکایی در پژوهش جدید خود، به بررسی دلایل از دست دادن موی بدن در پستاندارانی مانند انسان پرداخته‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW