انسان‌ها قادر به درک حرکات شامپانزه‌ها هستند

براساس مطالعه‌ای جدید انسان‌ها می‌توانند حرکات دست شامپانزه‌ها و بونوبوها را درک و تفسیر کنند.

براساس مطالعه‌ای جدید انسان‌ها می‌توانند حرکات دست شامپانزه‌ها و بونوبوها را درک و تفسیر کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW