انجمن جهانی قلم خواستار لغو احکام زندان برای اعضای کانون نویسندگان ایران شد

انجمن جهانی قلم با اعتراض به صدور حکم زندان برای سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، از جمهوری اسلامی خواست که به آزار نویسندگان در کشور پایان دهد. پیش از این سه نویسنده ایرانی، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن از سوی دادگاه انقلاب به احکامی بین سه تا شش سال زندان محکوم و به زندان فراخوانده شده‌اند. انجمن جهانی قلم در بیانیه‌اش، زندانی شدن نویسندگان ایرانی را مصداق «نقض علنی آزادی بیان» توصیف کرده وخ واستار «لغو فوری» احکام این سه عضو کانون نویسندگان شده است. انجمن جهانی قلم در عین حال از تمامی شعب خود در سراسر جهان خواسته است از مقامات ایران بخواهند به آنچه که «سوءاستفاده از نظام قضایی برای اذیت و آزار نویسندگان» خوانده، پایان دهند. این انجمن که یکصد و پنجاه شعبه در ۱۰۰ کشور جهان دارد از اعضای خود خواسته که درخواست‌های آزادی این سه نویسنده را به دفاتر رهبر جمهوری اسلامی و نیز رئیسان قوه‌های مجریه و قضائیه ایران، بفرستند.

انجمن جهانی قلم با اعتراض به صدور حکم زندان برای سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، از جمهوری اسلامی خواست که به آزار نویسندگان در کشور پایان دهد. پیش از این سه نویسنده ایرانی، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن از سوی دادگاه انقلاب به احکامی بین سه تا شش سال زندان محکوم و به زندان فراخوانده شده‌اند. انجمن جهانی قلم در بیانیه‌اش، زندانی شدن نویسندگان ایرانی را مصداق «نقض علنی آزادی بیان» توصیف کرده وخ واستار «لغو فوری» احکام این سه عضو کانون نویسندگان شده است. انجمن جهانی قلم در عین حال از تمامی شعب خود در سراسر جهان خواسته است از مقامات ایران بخواهند به آنچه که «سوءاستفاده از نظام قضایی برای اذیت و آزار نویسندگان» خوانده، پایان دهند. این انجمن که یکصد و پنجاه شعبه در ۱۰۰ کشور جهان دارد از اعضای خود خواسته که درخواست‌های آزادی این سه نویسنده را به دفاتر رهبر جمهوری اسلامی و نیز رئیسان قوه‌های مجریه و قضائیه ایران، بفرستند.

Radio Eram

FREE
VIEW