انجام عمل جراحی از فاصله ۴ هزار کیلومتری!

پزشکان بیمارستانی در استان ژجیانگ چین با کمک یک ربات مجهز به نسل پنجم شبکه تلفن همراه یا ۵جی، با موفقیت کیسه صفرا را از بدن یک بیمار در شهر آرال واقع در منطقه سین کیانگ و از فاصله حدود ۴۶۵۰ کیلومتری خارج کردند.

پزشکان بیمارستانی در استان ژجیانگ چین با کمک یک ربات مجهز به نسل پنجم شبکه تلفن همراه یا ۵جی، با موفقیت کیسه صفرا را از بدن یک بیمار در شهر آرال واقع در منطقه سین کیانگ و از فاصله حدود ۴۶۵۰ کیلومتری خارج کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW