انجام عملیات نجات خدمه سایوز در ۲۴ فوریه

سازمان فضایی روسیه(Roscosmos) روز ۲۴ فوریه را برای ماموریت نجات خدمه سایوز MS-۲۲ که دچار نشتی شده بود، هدف‌گذاری داده است.

سازمان فضایی روسیه(Roscosmos) روز ۲۴ فوریه را برای ماموریت نجات خدمه سایوز MS-۲۲ که دچار نشتی شده بود، هدف‌گذاری داده است.

Radio Eram

FREE
VIEW