انجام عملیات نجات با یک بالگرد بدون سرنشین

بالگرد شاهین سیاه(Black Hawk) در یک عملیات "نجات" نمایشی به صورت خودران و بدون سرنشین به پرواز درآمد.

بالگرد شاهین سیاه(Black Hawk) در یک عملیات "نجات" نمایشی به صورت خودران و بدون سرنشین به پرواز درآمد.

Radio Eram

FREE
VIEW