انجام دو ماموریت فضایی ظرف ۹ ساعت توسط اسپیس‌ایکس

شرکت فضایی خصوصی اسپیس‌ایکس(SpaceX) دو پرتاب فضایی را تنها ظرف ۹ ساعت انجام داد تا پس از ارسال مجموعه ماهواره‌های جدید استارلینک، یک ماهواره مخابراتی متعلق به بریتانیا را نیز به مدار زمین بفرستد.

شرکت فضایی خصوصی اسپیس‌ایکس(SpaceX) دو پرتاب فضایی را تنها ظرف ۹ ساعت انجام داد تا پس از ارسال مجموعه ماهواره‌های جدید استارلینک، یک ماهواره مخابراتی متعلق به بریتانیا را نیز به مدار زمین بفرستد.

Radio Eram

FREE
VIEW