انتشار “پیمان دادخواهی” از سوی ده‌ها کنشگر و خانواده قربانیان خشونت در ایران

جمعی از خانواده‌های دادخواه و کنشگران در میثاقی با عنوان "پیمان دادخواهی" بر تعهد خود در جهت تلاش برای لغو مجازات اعدام و استقلال دستگاه قضایی تاکید کردند. حامد اسماعیلیون و شیرین عبادی نیز پیمان دادخواهی را امضا کردند.ده‌ها خانواده‌ و کنشگر دادخواه روز پنج‌شنبه چهارم اسفند (۲۳ فوریه) میثاقی را تحت عنوان "پیمان دادخواهی" منتشر کردند. در این پیمان دادخواهی ضمن اشاره به سرکوب حکومت در بیش از چهار دهه گذشته گفته شده است که حقوق بنیادین ایرانیان در دوره جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته شده است. دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید خانواده‌های دادخواه و کنشگران مدنی در نوشته خود به این موضوع اشاره کرده‌اند که "تا زمانی که تباهی به تمامی دانسته نشود، فرجام دادخواهی ممکن نمی‌شود". بیشتر بخوانید: درخواست خانواده‌های دادخواه از دیپلمات‌های خارجی: بایکوت مراسم ۲۲ بهمن در این میثاق همچنین گفته شده است که در کشور جنبش پیشرو و برابری‌خواه "زن زندگی آزادی" سربرآورده که از بنیادهایش دادخواهی و تلاش برای دستیابی به حق و عدالت است. در میان امضا کنندگان این پیمان به نام افرادی برمی‌خوریم که اعضای خانواده..

جمعی از خانواده‌های دادخواه و کنشگران در میثاقی با عنوان "پیمان دادخواهی" بر تعهد خود در جهت تلاش برای لغو مجازات اعدام و استقلال دستگاه قضایی تاکید کردند. حامد اسماعیلیون و شیرین عبادی نیز پیمان دادخواهی را امضا کردند.ده‌ها خانواده‌ و کنشگر دادخواه روز پنج‌شنبه چهارم اسفند (۲۳ فوریه) میثاقی را تحت عنوان "پیمان دادخواهی" منتشر کردند. در این پیمان دادخواهی ضمن اشاره به سرکوب حکومت در بیش از چهار دهه گذشته گفته شده است که حقوق بنیادین ایرانیان در دوره جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته شده است. دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید خانواده‌های دادخواه و کنشگران مدنی در نوشته خود به این موضوع اشاره کرده‌اند که "تا زمانی که تباهی به تمامی دانسته نشود، فرجام دادخواهی ممکن نمی‌شود". بیشتر بخوانید: درخواست خانواده‌های دادخواه از دیپلمات‌های خارجی: بایکوت مراسم ۲۲ بهمن در این میثاق همچنین گفته شده است که در کشور جنبش پیشرو و برابری‌خواه "زن زندگی آزادی" سربرآورده که از بنیادهایش دادخواهی و تلاش برای دستیابی به حق و عدالت است. در میان امضا کنندگان این پیمان به نام افرادی برمی‌خوریم که اعضای خانواده آنان قربانی جمهوری اسلامی بوده‌اند و یا عزیزان‌ آنها به اعدام محکوم شده‌اند. این دادخواهان گفته‌اند که "خواهان پایبندی بی‌چون و چرا به حقوق بشر و کرامت انسان برای همگان" هستند. بیشتر بخوانید: اعتراض در پی مسمومیت در قم؛ تشکیل "شورای انقلابی دادخواهان" امضا کنندگان این پیمان تاکید کرده‌اند که "به تمام کنوانسیون‌ها و میثاق‌های جهانی ناظر بر رعایت حقوق بشر از امروز تا آن فردای امید" پایبند هستند. آن‌ها همچنین خواهان "لغو مجازات اعدام در ایران" و "بازسازی و استقلال کامل دستگاه قضایی" و "دادخواهی با فرجام حقیقت و عدالت در هر موقعیت که مستلزم همکاری و همیاری با نهادهای ملی و بین‌المللی برای روشن کردن همه حقایق درباره‌ی نقض فاحش حقوق بشر در ایران" شده‌اند. نویسندگان این پیمان خواستار رسیدگی ویژه به "جنایت‌های سیاسی" شده‌اند که برخی از آنها "مصداق بارز جنایت علیه بشریت هستند". آن‌ها همچنین خواستار "پایان دادن به مصونیت از مجازات برای آمران و عاملان جنایت‌های سیاسی" و "مبارزه با فراموشی با پذیرش گوناگونی‌روایت‌ها و تکوین دقیق حافظه‌ی تاریخی به دور از هر چشم‌پوشی" هستند. از جمله امضاکنندگان این بیانیه می‌توان از حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، منیره برادران، آتنا دائمی، تقی رحمانی، عبدالفتاح سلطانی، مهرانگیز کار و نرگس محمدی رضا علامه‌زاده، رضا علیجانی، پرستو فروهر، محمدرضا نیکفر نام برد. در این روزها برای دوره گذار از جمهوری اسلامی و دورنمای روشن برای آینده کشور از احزاب و گروه‌های سیاسی گرفته تا شخصیت‌های فرهنگی و حقوق بشری تلاش می‌کنند پیشنهادهای خود را برای مرحله گذار از جمهوری اسلامی مطرح کنند. "شورای انقلابی دادخواهان" آغاز به کار کرد جمعی از خانواده‌های دادخواهان اخیرا از موجودیت "شورای انقلابی دادخواهان" خبر دادند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید خانواده دادخواهان از دولت‌ها، سیاست‌مداران، نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل، پارلمان‌ها و افکار عمومی جهان خواستند از "انقلاب دموکراتیک مردم ایران حمایت کنند و آن‌ را به رسمیت بشناسند".

Radio Eram

FREE
VIEW