انتشار نمایی زنده از زمین و ماه در یک قاب توسط اوریون

فضاپیمای اوریون که در ماموریت "آرتمیس ۱" به سوی کره ماه رهسپار شده است، اکنون با فاصله گرفتن از تنها قمر زمین، از اعماق فضا نمایی زنده از زمین و ماه را به تصویر کشیده است.

فضاپیمای اوریون که در ماموریت "آرتمیس ۱" به سوی کره ماه رهسپار شده است، اکنون با فاصله گرفتن از تنها قمر زمین، از اعماق فضا نمایی زنده از زمین و ماه را به تصویر کشیده است.

Radio Eram

FREE
VIEW