انتشار صفحه اول روزنامه «نیویورک تایمز» با نام هزار تن از جان‌باختگان کرونا در آمریکا

روزنامه «نیویورک تایمز» با اشاره به اینکه تعداد قربانیان کرونا در آمریکا در حال نزدیک شدن به عدد یکصدهزار نفر است، صفحه اول شماره روز یکشنبه‌ ۴ خرداد خود را با درج نام هزار نفر از جان‌باختگان منتشر کرد. تمامی صفحه اول نیویورک تایمز، بجز دو تیتر اصلی و فرعی، اسامی هزار تن از جان‌باختگان و شرحی چند کلمه‌ای از آنان اختصاص یافته است. در تیتر اصلی عبارت «جان‌باختگان آمریکا نزدیک صدهزار، خسرانی محاسبه‌ناشدنی» دیده می‌شود و در تیتر فرعی نیز آمده است: «آنها فقط عدد نبودند، آنها ما بودیم». در برابر هر یک از هزار اسم نیز سن، محل زندگی و چند کلمه شرح نوشته شده است. نیویورک تایمز در یادداشتی توضیحی نوشته که یک محقق با صرف مدت‌ها وقت این هزار اسم را از آگهی‌های تسلیت جمع‌آوری کرد و تیمی از روزنامه‌نگاران نیز از هر آگهی یا شرح زندگی، توضیحی چند کلمه‌ای انتخاب کرد. آمریکا با ۱.۶ میلیون مبتلا و بیش از ۹۸ هزار جان‌باخته بر اثر کرونا آسیب‌دیده‌ترین کشور در جهان در بحران اخیر محسوب می‌شود.

روزنامه «نیویورک تایمز» با اشاره به اینکه تعداد قربانیان کرونا در آمریکا در حال نزدیک شدن به عدد یکصدهزار نفر است، صفحه اول شماره روز یکشنبه‌ ۴ خرداد خود را با درج نام هزار نفر از جان‌باختگان منتشر کرد. تمامی صفحه اول نیویورک تایمز، بجز دو تیتر اصلی و فرعی، اسامی هزار تن از جان‌باختگان و شرحی چند کلمه‌ای از آنان اختصاص یافته است. در تیتر اصلی عبارت «جان‌باختگان آمریکا نزدیک صدهزار، خسرانی محاسبه‌ناشدنی» دیده می‌شود و در تیتر فرعی نیز آمده است: «آنها فقط عدد نبودند، آنها ما بودیم». در برابر هر یک از هزار اسم نیز سن، محل زندگی و چند کلمه شرح نوشته شده است. نیویورک تایمز در یادداشتی توضیحی نوشته که یک محقق با صرف مدت‌ها وقت این هزار اسم را از آگهی‌های تسلیت جمع‌آوری کرد و تیمی از روزنامه‌نگاران نیز از هر آگهی یا شرح زندگی، توضیحی چند کلمه‌ای انتخاب کرد. آمریکا با ۱.۶ میلیون مبتلا و بیش از ۹۸ هزار جان‌باخته بر اثر کرونا آسیب‌دیده‌ترین کشور در جهان در بحران اخیر محسوب می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW