انتخاب ۴۹ نقاشی دیواری از ۴۷ هنرمند برای زیباسازی شهر تهران

تهران- ایرنا- پس از پایان داوری فراخوان «تامین طرح نیمه دوم سال۱۴۰۱» برای زیباسازی شهر تهران، ۴۹ طرح از ۴۷ هنرمند نقاشی توسط هیات داوران انتخاب و به عنوان برگزیده معرفی شدند.

تهران- ایرنا- پس از پایان داوری فراخوان «تامین طرح نیمه دوم سال۱۴۰۱» برای زیباسازی شهر تهران، ۴۹ طرح از ۴۷ هنرمند نقاشی توسط هیات داوران انتخاب و به عنوان برگزیده معرفی شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW