انتخاب یک نام شگفت‌انگیز برای سیارک مورد هدف کاوشگر ناسا

سیارکی که توسط فضاپیمای «لوسی» ناسا قرار است مورد کاوش قرار بگیرد نام شگفت‌انگیزی دریافت کرده است.

سیارکی که توسط فضاپیمای «لوسی» ناسا قرار است مورد کاوش قرار بگیرد نام شگفت‌انگیزی دریافت کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW