امید به جوان کردن انسان با پلاسما درمانی

طول عمر یک موش صحرایی ماده به نام «سیما» با پلاسما درمانی با هدف بازسازی محیط گردش خون پستانداران، افزایش قابل توجهی یافته که امیدها را برای جوان‌سازی و افزایش طول عمر انسان زنده کرده است.

طول عمر یک موش صحرایی ماده به نام «سیما» با پلاسما درمانی با هدف بازسازی محیط گردش خون پستانداران، افزایش قابل توجهی یافته که امیدها را برای جوان‌سازی و افزایش طول عمر انسان زنده کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW