امکان جایگزینی انرژی خورشیدی با شکافت هسته‌ای برای تولید اکسیژن در ماه

دانشمندان می‌گویند انرژی خورشیدی می‌تواند جایگزین خوبی با انرژی شکافت هسته‌ای برای تولید اکسیژن در ماه باشد، چرا که برای تولید مقدار یکسانی از انرژی به شش برابر جرم کمتری نیاز دارد.

دانشمندان می‌گویند انرژی خورشیدی می‌تواند جایگزین خوبی با انرژی شکافت هسته‌ای برای تولید اکسیژن در ماه باشد، چرا که برای تولید مقدار یکسانی از انرژی به شش برابر جرم کمتری نیاز دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW