امکان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با استفاده از ذهن برای بیماران فلج اندام

دانشمندان یک تراشه مغزی ابداع کرده‌اند که از موی انسان نازک‌تر است و به کاربر امکان می‌دهد تا با ذهن خود از شبکه‌های اجتماعی استفاده کند.

دانشمندان یک تراشه مغزی ابداع کرده‌اند که از موی انسان نازک‌تر است و به کاربر امکان می‌دهد تا با ذهن خود از شبکه‌های اجتماعی استفاده کند.

Radio Eram

FREE
VIEW