امن‌ترین مکان‌ها در زمان یک حمله هسته‌ای کدامند؟

یک مطالعه جدید، بهترین مکان‌ها را برای حضور در هنگام وقوع یک حمله هسته‌ای و انفجار بمب اتم شناسایی کرده و دریافته است که برخلاف تصور رایج، پناه گرفتن کورکورانه زیر زمین یا در ساختارهای سطحی قوی در طول یک انفجار هسته‌ای که ممکن است پناهگاهی معقول به نظر برسد، در واقع می‌تواند اوضاع را بسیار بدتر کند.

یک مطالعه جدید، بهترین مکان‌ها را برای حضور در هنگام وقوع یک حمله هسته‌ای و انفجار بمب اتم شناسایی کرده و دریافته است که برخلاف تصور رایج، پناه گرفتن کورکورانه زیر زمین یا در ساختارهای سطحی قوی در طول یک انفجار هسته‌ای که ممکن است پناهگاهی معقول به نظر برسد، در واقع می‌تواند اوضاع را بسیار بدتر کند.

Radio Eram

FREE
VIEW