امسال در مهمترین نمایشگاه فناوری جهان چه خبر است؟

فرش‌های قرمز را پهن کنید، نمایشگاه فناوری CES بازگشته است! پس از دو سال درگیری با همه‌گیری کووید-۱۹، اکنون بزرگترین نمایشگاه فناوری جهان با شکوه سابق خود پا به عرصه می‌گذارد.

فرش‌های قرمز را پهن کنید، نمایشگاه فناوری CES بازگشته است! پس از دو سال درگیری با همه‌گیری کووید-۱۹، اکنون بزرگترین نمایشگاه فناوری جهان با شکوه سابق خود پا به عرصه می‌گذارد.

Radio Eram

FREE
VIEW