امامعلی رحمان و چهار نفر ديگر نامزد انتخابات رياست‌جمهوری تاجيکستان شدند

امامعلی رحمان و چهار نفر ديگر نامزد انتخابات رياست‌جمهوری تاجيکستان شدند امامعلی رحمان، رئيس‌جمهوری تاجيکستان امامعلی رحمان، رئيس‌جمهوری تاجيکستان که از حدود سه دهه پيش بر اين کشور حکومت می‌کند و چهار مرد ديگر نامزدی خود در انتخابات رياست جمهوری اين کشور را که قرار است روز ۱۱ اکتبر برگزار شود اعلام کردند. کميسيون مرکزی انتخابات تاجيکستان روز دوشنبه ۲۴ شهريور گفت علاوه بر امامعلی رحمان، رييس جمهور فعلی و رهبر حزب دمکراتيک خلق، رستم لطيف‌زاده از حزب کشاورزی، عبدالحليم غفورف از حزب سوسياليست، ميراج عبدالله‌اف از حزب کمونيست و رستم رحمت‌زاده از حزب اصلاحات اقتصادی به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوری ثبت نام کرده‌اند. نوروز صمدزاده، رييس کميسيون مرکزی انتخابات به راديو اروپای آزاد راديو آزادی گفت، تصميم‌گيری در مورد ثبت‌نام احتمالی ششمين نامزد که سيد جعفر عثمان‌زاده رهبر حزب دمکراتيک است اواخر وقت دوشنبه اتخاذ خواهد شد. مهلت تحويل مدارک لازم برای ثبت‌نام نامزدها روز جمعه ۲۱ شهريور پايان يافت. بسياری در تاجيکستان پيش‌بينی می‌کنند امامعلی رحمان که علاوه بر حزب خود از سوی فدراسيون اتحاديه..

امامعلی رحمان و چهار نفر ديگر نامزد انتخابات رياست‌جمهوری تاجيکستان شدند

امامعلی رحمان، رئيس‌جمهوری تاجيکستان
امامعلی رحمان، رئيس‌جمهوری تاجيکستان

امامعلی رحمان، رئيس‌جمهوری تاجيکستان که از حدود سه دهه پيش بر اين کشور حکومت می‌کند و چهار مرد ديگر نامزدی خود در انتخابات رياست جمهوری اين کشور را که قرار است روز ۱۱ اکتبر برگزار شود اعلام کردند.

کميسيون مرکزی انتخابات تاجيکستان روز دوشنبه ۲۴ شهريور گفت علاوه بر امامعلی رحمان، رييس جمهور فعلی و رهبر حزب دمکراتيک خلق، رستم لطيف‌زاده از حزب کشاورزی، عبدالحليم غفورف از حزب سوسياليست، ميراج عبدالله‌اف از حزب کمونيست و رستم رحمت‌زاده از حزب اصلاحات اقتصادی به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوری ثبت نام کرده‌اند.

نوروز صمدزاده، رييس کميسيون مرکزی انتخابات به راديو اروپای آزاد راديو آزادی گفت، تصميم‌گيری در مورد ثبت‌نام احتمالی ششمين نامزد که سيد جعفر عثمان‌زاده رهبر حزب دمکراتيک است اواخر وقت دوشنبه اتخاذ خواهد شد.

مهلت تحويل مدارک لازم برای ثبت‌نام نامزدها روز جمعه ۲۱ شهريور پايان يافت.

بسياری در تاجيکستان پيش‌بينی می‌کنند امامعلی رحمان که علاوه بر حزب خود از سوی فدراسيون اتحاديه‌های کارگری مستقل و اتحاديه جوانان تاجيکستان نيز نامزد شده به عنوان پيروز اين انتخابات معرفی شود و می‌گويند ساير نامزدها فقط برای دادن مشروعيت ظاهری به رقابت انتخاباتی نامزد شده‌اند.

کارزار انتخاباتی پس از دريافت مجوز رسمی نامزدها برای شرکت در انتخابات از روز سه‌شنبه ۲۵ شهريور آغاز خواهد شد.

حزب سوسيال دمکرات تاجيکستان، تنها حزب فعال مخالف حکومت، اين انتخابات را تحريم کرده است.

گمانه‌زنی‌هايی در مورد احتمال کناره‌گيری امامعلی رحمان از رقابت انتخاباتی به نفع پسرش رستم امامعلی، شهردار دوشنبه مطرح شده است.

در انتخابات قبلی رياست جمهوری تاجيکستان که در سال ۲۰۱۳ برگزار شد آقای رحمان با کسب حدود ۸۴ درصد آرا به پيروزی رسيد. ناظران انتخاباتی غربی هيچ يک از پنج انتخاباتی را که امامعلی رحمان در آنها به پيروزی رسيده است، آزاد و عادلانه نمی‌دانند.