افزایش ماموریت‌های ماه، جرقه‌ای برای درگیری‌های ژئوپلیتیکی

بر اساس برخی تخمین‌ها، ۱۰۰ ماموریت ماه ممکن است در طول دهه آینده به فضا پرتاب شوند. سطح علاقه به ماه به مراتب از مسابقه فضایی دوران جنگ سرد که اولین انسان‌ها روی سطح قمر زمین قدم گذاشتند، پیشی گرفته است.

بر اساس برخی تخمین‌ها، ۱۰۰ ماموریت ماه ممکن است در طول دهه آینده به فضا پرتاب شوند. سطح علاقه به ماه به مراتب از مسابقه فضایی دوران جنگ سرد که اولین انسان‌ها روی سطح قمر زمین قدم گذاشتند، پیشی گرفته است.

Radio Eram

FREE
VIEW