افزایش قیمت دلار به ۱۸ هزار و ۳۱۰ تومان

افزایش قیمت دلار به ۱۸ هزار و ۳۱۰ تومان قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز دوشنبه نسبت به یکشنبه با افزایشی ۱۱۰ تومانی به ۱۸ هزار و ۳۱۰ تومان رسید. بهای دلار روز شنبه زیر ۱۸ هزار تومان بود. نرخ ارز طی سال‌های گذشته به‌شدت در ایران اوج گرفته است. قیمت دلار نسبت به ابتدای سال جاری خورشیدی نزدیک ۱۵ درصد رشد داشته‌است. نرخ دلار در ابتدای سال ۹۷، پیش از تحریم‌های آمریکا علیه ایران ۴۷۰۰ تومان بود. جدا از تحریم‌های آمریکا، افزایش چشمگیر نقدینگی در کشور نیز باعث افت ارزش پول ملی ایران و افزایش تورم شده است. بانک مرکزی ایران دوشنبه گزارش داد که حجم نقدینگی در اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بیش از ۳۱ درصد رشد داشت و به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسید. نقدینگی نسبت به سال ۹۴ تقریباً ۲.۵ برابر شده است. بانک مرکزی همچنین می‌گوید بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در سال گذشته خورشیدی حدود ۲۰ درصد رشد داشته و به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است. این رقم در سال ۹۴ حدود ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بود.

افزایش قیمت دلار به ۱۸ هزار و ۳۱۰ تومان

قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز دوشنبه نسبت به یکشنبه با افزایشی ۱۱۰ تومانی به ۱۸ هزار و ۳۱۰ تومان رسید. بهای دلار روز شنبه زیر ۱۸ هزار تومان بود.

نرخ ارز طی سال‌های گذشته به‌شدت در ایران اوج گرفته است. قیمت دلار نسبت به ابتدای سال جاری خورشیدی نزدیک ۱۵ درصد رشد داشته‌است. نرخ دلار در ابتدای سال ۹۷، پیش از تحریم‌های آمریکا علیه ایران ۴۷۰۰ تومان بود.

جدا از تحریم‌های آمریکا، افزایش چشمگیر نقدینگی در کشور نیز باعث افت ارزش پول ملی ایران و افزایش تورم شده است.

بانک مرکزی ایران دوشنبه گزارش داد که حجم نقدینگی در اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بیش از ۳۱ درصد رشد داشت و به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسید. نقدینگی نسبت به سال ۹۴ تقریباً ۲.۵ برابر شده است.

بانک مرکزی همچنین می‌گوید بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در سال گذشته خورشیدی حدود ۲۰ درصد رشد داشته و به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است. این رقم در سال ۹۴ حدود ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بود.

Radio Eram

FREE
VIEW