افزایش شک و تردید در مورد یک پادتن مقابله‌کننده با آلزایمر

پادتنی که در سال ۲۰۲۲ برای مقابله با آلزایمر بررسی شد، موجی از شک و تردید را در مورد ایمنی درمان به همراه داشته و همچنان دانشمندان، هشدارهایی را در مورد آن ابراز می‌کنند.

پادتنی که در سال ۲۰۲۲ برای مقابله با آلزایمر بررسی شد، موجی از شک و تردید را در مورد ایمنی درمان به همراه داشته و همچنان دانشمندان، هشدارهایی را در مورد آن ابراز می‌کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW