افراد ناشناس نام شهرک اکباتان تهران را به اسم یک طلبه بسیجی تغییر دادند

افراد ناشناس نام شهرک اکباتان تهران را به اسم یک طلبه بسیجی تغییر دادند تصاویر منتشر شده در شبکه‌های مجازی حاکی از تغییر نام شهرک اکباتان تهران به «شهید آرمان» در تابلوهای شهری با اسپری و از سوی افراد ناشناس است. شماری از کاربران هوادار حاکمیت با انتشار تصاویر این تغییر نام، در صفحات شبکه‌های اجتماعی خود، نوشته‌اند: «فعلا با تغییر اسم شروع کردیم». آرمان علی‌وردی، «طلبه بسیجی» است که چهارم آبان و در جریان اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، «در منطقه اکباتان تهران زخمی و بعد از آن درگذشت». پس از مرگ وی، سخنگوی شورای شهر تهران مدعی شد که «مطالبه‌گری زیادی» برای تغییر نام شهرک اکباتان تهران به نام آرمان علی‌وردی وجود دارد. او با این حال گفته که «تعیین نام و تغییر نام شهرک‌ها در حوزه اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نیست و این موضوع به هیات مدیره شهرک‌ها مربوط می‌شود». شهرک اکباتان تهران در هفته‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده‌ای بوده و به همین دلیل هم نیروهای وابسته به حاکمیت با حضور پرتعداد در این مجموعه مسکونی، به انواع روش‌ها برای سرکوب معترضان و آزار و اذیت آن‌ها روی آورده‌اند. شهرک اکب..

افراد ناشناس نام شهرک اکباتان تهران را به اسم یک طلبه بسیجی تغییر دادند

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های مجازی حاکی از تغییر نام شهرک اکباتان تهران به «شهید آرمان» در تابلوهای شهری با اسپری و از سوی افراد ناشناس است.

شماری از کاربران هوادار حاکمیت با انتشار تصاویر این تغییر نام، در صفحات شبکه‌های اجتماعی خود، نوشته‌اند: «فعلا با تغییر اسم شروع کردیم».

آرمان علی‌وردی، «طلبه بسیجی» است که چهارم آبان و در جریان اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، «در منطقه اکباتان تهران زخمی و بعد از آن درگذشت».

پس از مرگ وی، سخنگوی شورای شهر تهران مدعی شد که «مطالبه‌گری زیادی» برای تغییر نام شهرک اکباتان تهران به نام آرمان علی‌وردی وجود دارد.

او با این حال گفته که «تعیین نام و تغییر نام شهرک‌ها در حوزه اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نیست و این موضوع به هیات مدیره شهرک‌ها مربوط می‌شود».

شهرک اکباتان تهران در هفته‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده‌ای بوده و به همین دلیل هم نیروهای وابسته به حاکمیت با حضور پرتعداد در این مجموعه مسکونی، به انواع روش‌ها برای سرکوب معترضان و آزار و اذیت آن‌ها روی آورده‌اند.

شهرک اکباتان در دوره‌ای ساخته شد که حکومت پهلوی از یک سو بر اساس الگوهای مدرن به نوسازی ایران می‌پرداخت و از سوی دیگر، با تأکید بر نمادهای فرهنگ و تمدن ایران باستان گوشه چشمی به تاریخ گذشته کشور داشت که آن را می‌توان در نامگذاری این شهرک نیز مشاهده کرد.

جمهوری اسلامی همواره به این شهرک به عنوان الگوی زندگی غربی نگاه کرده و از آنجا که بیشتر ساکنان این شهرک را طبقه متوسط شهری تشکیل می‌دهند، سعی در تغییر بافت جمعیتی آن و نیز پیاده‌کردن برنامه‌های فرهنگی ایدئولوژیک در این منطقه داشته است.

با استفاده از گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا/ب.ب/ک.ر
Radio Eram

FREE
VIEW