افت ۶۱ درصدی صادرات ایران به چین

آمارهای جدید گمرک چین حاکی است صادرات جمهوری اسلامی به این کشور در چهار ماه ابتدایی سال جاری میلادی ۶۱٫۲ درصد نسبت به دور مشابه پارسال کاهش یافته و به ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار رسیده است. بخش عمده‌ای از این کاهش مربوط به سقوط صادرات نفت خام جمهوری اسلامی به چین است که در چهار ماه ابتدایی سال به حدود ۷۰ هزار بشکه در روز رسیده است. چین پیش از تحریم‌های آمریکا، تقریباً ۱۰ برابر این میزان، واردات نفت خام از ایران داشت. آمارهای گمرک چین که در سایت رسمی آن منتشر شده، نشان می‌دهد صادرات این کشور به ایران در چهار ماه ابتدایی سال ۳٫۲ درصد افزایش یافته و به ۲ میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار رسیده‌است. بنابر این، تراز تجاری دو کشور به نفع چین بوده است. چین بزرگترین شریک بازرگانی ایران است، اما طی دو سال گذشته، تجارتش با جمهوری اسلامی به شدت سقوط کرده است. مقایسه آمارهای چهار ماه ابتدایی سال جاری با دور مشابه سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد واردات چین از ایران بیش از ۷۰ درصد و صادراتش به ایران بیش از ۴۸ درصد افت داشته است.

آمارهای جدید گمرک چین حاکی است صادرات جمهوری اسلامی به این کشور در چهار ماه ابتدایی سال جاری میلادی ۶۱٫۲ درصد نسبت به دور مشابه پارسال کاهش یافته و به ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار رسیده است. بخش عمده‌ای از این کاهش مربوط به سقوط صادرات نفت خام جمهوری اسلامی به چین است که در چهار ماه ابتدایی سال به حدود ۷۰ هزار بشکه در روز رسیده است. چین پیش از تحریم‌های آمریکا، تقریباً ۱۰ برابر این میزان، واردات نفت خام از ایران داشت. آمارهای گمرک چین که در سایت رسمی آن منتشر شده، نشان می‌دهد صادرات این کشور به ایران در چهار ماه ابتدایی سال ۳٫۲ درصد افزایش یافته و به ۲ میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار رسیده‌است. بنابر این، تراز تجاری دو کشور به نفع چین بوده است. چین بزرگترین شریک بازرگانی ایران است، اما طی دو سال گذشته، تجارتش با جمهوری اسلامی به شدت سقوط کرده است. مقایسه آمارهای چهار ماه ابتدایی سال جاری با دور مشابه سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد واردات چین از ایران بیش از ۷۰ درصد و صادراتش به ایران بیش از ۴۸ درصد افت داشته است.

Radio Eram

FREE
VIEW