افتتاح یک موزه برای نمایش رنج پناهجویان

تهران- ایرنا- یک موزه جدید در محل کمپ پناهجویان آلمانی جنگ جهانی دوم در دانمارک افتتاح شده است تا قصه‌ و رنج پناهجویان دیروز و امروز را به تصویر بکشد.

تهران- ایرنا- یک موزه جدید در محل کمپ پناهجویان آلمانی جنگ جهانی دوم در دانمارک افتتاح شده است تا قصه‌ و رنج پناهجویان دیروز و امروز را به تصویر بکشد.

Radio Eram

FREE
VIEW