افتتاح موزه قرآن کریم در شارجه

افتتاح موزه قرآن کریم در شارجه موزه و مجتمع قرآن کریم در شیخ نشین شارجه امارات گشایش یافت. به گزارش ایسنا، با حضور شیخ سلطان بن محمد القاسمی، حاکم شیخ نشین شارجه، روز گذشته موزه و مجتمع قرآن کریم در این شیخ نشین گشایش یافت. این مجتمع دارای هفت موزه قرآنی شامل: حکایات قرآن، هفده قرائت، پرچم های قرآن در طول تاریخ، قاریان مشهور، پوشش کعبه و پرده های اتاق پیامبر بزرگوار اسلام (ص)، تاریخ تحریر قرآن و معجزه علمی جهان و انسان در قرآن کریم است. در این موزه، فرش های قرآنی، تابلوهای نفیس قرآن و آیات قرآنی و... از ۸۴ کشور جهان به نمایش گذاشته شده است. انتهای پیام

افتتاح موزه قرآن کریم در شارجه

افتتاح موزه قرآن کریم در شارجه

موزه و مجتمع قرآن کریم در شیخ نشین شارجه امارات گشایش یافت.

به گزارش ایسنا، با حضور شیخ سلطان بن محمد القاسمی، حاکم شیخ نشین شارجه، روز گذشته موزه و مجتمع قرآن کریم در این شیخ نشین گشایش یافت.

این مجتمع دارای هفت موزه قرآنی شامل: حکایات قرآن، هفده قرائت، پرچم های قرآن در طول تاریخ، قاریان مشهور، پوشش کعبه و پرده های اتاق پیامبر بزرگوار اسلام (ص)، تاریخ تحریر قرآن و معجزه علمی جهان و انسان در قرآن کریم است.

در این موزه، فرش های قرآنی، تابلوهای نفیس قرآن و آیات قرآنی و… از ۸۴ کشور جهان به نمایش گذاشته شده است.

انتهای پیام