اعمال محدودیت‌ یک‌هفته‌ای در ۴۳ «شهرستان بحرانی» ایران

سخنگوی وزارت بهداشت از اعمال محدودیت‌های شدید در ۴۳ شهرستان بحرانی کشور بر اساس آمار ابتلا به کرونا از روز دوشنبه ۵ آبان به مدت یک هفته خبر داد.

سخنگوی وزارت بهداشت از اعمال محدودیت‌های شدید در ۴۳ شهرستان بحرانی کشور بر اساس آمار ابتلا به کرونا از روز دوشنبه ۵ آبان به مدت یک هفته خبر داد.