اعتراض مقابل دفتر یونیسف در وین، به عملکرد این نهاد در قبال سرکوب اعتراضات

گروهی از ایرانیان با تجمع مقابل دفتر یونیسف در وین، پایتخت اتریش، به آن چه بی‌عملی و انفعال این نهاد سازمان ملل در قبال کشتار کودکان در ایران خواندند، اعتراض کردند.

گروهی از ایرانیان با تجمع مقابل دفتر یونیسف در وین، پایتخت اتریش، به آن چه بی‌عملی و انفعال این نهاد سازمان ملل در قبال کشتار کودکان در ایران خواندند، اعتراض کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW