اعتراض عفو بین‌الملل به عدم پاسخگویی ایران در قبال «مرگ دست‌کم ۷۲ زندانی»

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه بیانیه تازه‌ای تحت عنوان «ایران: بی‌عقوبت ماندن یک دهه مرگ در حین بازداشت؛ استمرار مصونیت سازمان‌یافته مرتکبان شکنجه از مجازات» منتشر کرد.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه بیانیه تازه‌ای تحت عنوان «ایران: بی‌عقوبت ماندن یک دهه مرگ در حین بازداشت؛ استمرار مصونیت سازمان‌یافته مرتکبان شکنجه از مجازات» منتشر کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW