اعتراض شدید دانش‌آموختگان علم و صنعت به استادانِ «همراه با سرکوب»

صدها تن از دانش‌آموخته دانشگاه علم و صنعت نامه برخی از استادان این دانشگاه را «ننگین‌ترین اتفاق» دانسته‌ و نوشتند سرکوب دانشجویان با «همراهی عده‌ای» از استادان استمرار یافته است.

صدها تن از دانش‌آموخته دانشگاه علم و صنعت نامه برخی از استادان این دانشگاه را «ننگین‌ترین اتفاق» دانسته‌ و نوشتند سرکوب دانشجویان با «همراهی عده‌ای» از استادان استمرار یافته است.

Radio Eram

FREE
VIEW