خانه / ویدیو های خبری از صدای آمریکا / اعتراض دوباره خوزستانی‌ها به وضعیت بد آب آشامیدنی در اهواز و آبادان

اعتراض دوباره خوزستانی‌ها به وضعیت بد آب آشامیدنی در اهواز و آبادان

امروز در استان خوزستان تعداد قابل توجھی از مردم در اعتراض بە بحران کمبود آب آشامیدنی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنا بە گفتە شاھدان عینی تعدادی از جوانان اھواز و آبادان در اعتراض بە نبود آب آشامیدنی برای مردم منطقە، لولەھای انتقال آب آشامیدنی بە اصفھان و بویژە بە عراق را تخریب کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/khozestan-water-crisis/4447147.html

همچنین بررسی کنید

لحظات وحشتناک سیل در دروازه قرآن شیراز

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-flood/4846817.html radioeram See author's posts

لحظات هولناک گرفتار شدن مردم در سیل دروازه قرآن شیراز

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-flood/4846801.html radioeram See author's posts

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super