اعتراض ده‌ها استاد علوم پزشکی به شیوه‌نامه جدید انضباطی: «ابزاری برای خاموشی صداها»

ده‌ها عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه ضمن اعتراض به شیوه‌نامه انضباطی جدید، خواستار بازگشت به شیوه‌نامه قبلی انضباطی برای دانشجویان شدند.

ده‌ها عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه ضمن اعتراض به شیوه‌نامه انضباطی جدید، خواستار بازگشت به شیوه‌نامه قبلی انضباطی برای دانشجویان شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW