اعتبار هنرمند به مفهوم پشت اثر است

تهران- ایرنا- نمایشگاه «مینی‌مالیسم و کانسپچوال آرت» به عنوان تازه‌ترین نمایشگاه موزه هنرهای معاصر تهران نتیجه دو رویکرد مهم در تاریخ هنر است که مینیمالیسم می‌خواست هنر را به ساده‌ترین و بنیادی‌ترین عناصر خلاصه کند و کانسپچوال آرت به جای هنر به مثابه شیئ، به ایده پشت یک اثر هنری اعتبار بخشید.

تهران- ایرنا- نمایشگاه «مینی‌مالیسم و کانسپچوال آرت» به عنوان تازه‌ترین نمایشگاه موزه هنرهای معاصر تهران نتیجه دو رویکرد مهم در تاریخ هنر است که مینیمالیسم می‌خواست هنر را به ساده‌ترین و بنیادی‌ترین عناصر خلاصه کند و کانسپچوال آرت به جای هنر به مثابه شیئ، به ایده پشت یک اثر هنری اعتبار بخشید.

Radio Eram

FREE
VIEW