اظهارات مقامات آمریکایی پس از تعویق پرتاب آرتمیس ۱

روز گذشته گرچه قرار بود ماموریت آرتمیس ۱ ناسا به مقصد ماه انجام شود اما در نهایت این ماموریت به دلیل بروز نشتی در موتور موشک به تعویق افتاد. کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز گرچه این ماموریت در روز گذشته انجام نشد اما برای تماشای پرتاب در محل حضور یافت.

روز گذشته گرچه قرار بود ماموریت آرتمیس ۱ ناسا به مقصد ماه انجام شود اما در نهایت این ماموریت به دلیل بروز نشتی در موتور موشک به تعویق افتاد. کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز گرچه این ماموریت در روز گذشته انجام نشد اما برای تماشای پرتاب در محل حضور یافت.

Radio Eram

FREE
VIEW