اطمینان باخ برای مقابله با ویروس کرونا در المپیک توکیو

اطمینان باخ برای مقابله با ویروس کرونا در المپیک توکیو رییس کمیته بین المللی المپیک به فدراسیون های جهانی اطمینان داد برای هر گونه شرایطی که ویروس کرونا در سال آینده رقم بزند، آماده خواهند بود. به گزارش ایسنا و به نقل از Inside the gmaes، توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک در سخنرانی مجمع فدراسیون های بین المللی بیان کرد: سلامتی همه افراد برای مهم بوده و در اولویت قرار دارد. ممکن است ما به همه سوالاتی که در ذهن فدراسیون های جهانی است، پاسخی نداشته باشیم اما مطمئن باشید که در حال ساختن جعبه ابزاری هستیم تا امکان مقابله با هر گونه شرایطی که ویروس کرونا رقم بزند را داشته باشیم. این کار به عنوان بخشی از آماده سازی بازی های المپیک است و ما برای برگزاری بازی های ایمن آماده می شویم. انتهای پیام

اطمینان باخ برای مقابله با ویروس کرونا در المپیک توکیو

اطمینان باخ برای مقابله با ویروس کرونا در المپیک توکیو

رییس کمیته بین المللی المپیک به فدراسیون های جهانی اطمینان داد برای هر گونه شرایطی که ویروس کرونا در سال آینده رقم بزند، آماده خواهند بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از Inside the gmaes، توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک در سخنرانی مجمع فدراسیون های بین المللی بیان کرد: سلامتی همه افراد برای مهم بوده و در اولویت قرار دارد. ممکن است ما به همه سوالاتی که در ذهن فدراسیون های جهانی است، پاسخی نداشته باشیم اما مطمئن باشید که در حال ساختن جعبه ابزاری هستیم تا امکان مقابله با هر گونه شرایطی که ویروس کرونا رقم بزند را داشته باشیم. این کار به عنوان بخشی از آماده سازی بازی های المپیک است و ما برای برگزاری بازی های ایمن آماده می شویم.

انتهای پیام