اصلاح نژاد گربه‌ماهی‌ها با دی.ان.ای تمساح برای مصرف غذایی

دانشمندان دانشگاه «آبرن» آمریکا در مطالعه‌ای اظهار کردند در حال اصلاح گربه ماهی‌ها با دی.ان.ای تمساح برای ایجاد هیبریدهایی برای مصرف انسان هستند.

دانشمندان دانشگاه «آبرن» آمریکا در مطالعه‌ای اظهار کردند در حال اصلاح گربه ماهی‌ها با دی.ان.ای تمساح برای ایجاد هیبریدهایی برای مصرف انسان هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW