اصرار تماشاگران بر اجرای ترانه «مرغ سحر» که محقق شد

تهران- ایرنا- چهارمین روز کنسرت همایون شجریان با نام «به رنگ صدا»، عصر دیروز در تالار وزارت کشور در حالی برگزار شد که مخاطبان این نمایش اصرار بسیاری بر اجرای ترانه «مرغ سحر» داشتند.

تهران- ایرنا- چهارمین روز کنسرت همایون شجریان با نام «به رنگ صدا»، عصر دیروز در تالار وزارت کشور در حالی برگزار شد که مخاطبان این نمایش اصرار بسیاری بر اجرای ترانه «مرغ سحر» داشتند.

Radio Eram

FREE
VIEW