خانه / اشکبوس طالبی

اشکبوس طالبی

حافظه در زندگی علمی، عاطفی و شناختی ما چه نقشی دارد؟

اشکبوس طالبی* حافظه انسان سیستم پیچیده و فعال مغزی است که احساسات و اطلاعات را از دنیای خارج می‌گیرد، سازمان می‌دهد، تغییر تحول در آنها ایجاد می‌کند، بخشی را نام‌گذاری و کدگذاری می‌کند، بخشی را ذخیره و سپس در شرایط خاصی این ذخیره‌ها را دوباره‌سازی می‌کند و به ذهن بازمی‌آورد. پژوهش های روان‌شناسی اعصاب و رفتار (یا روان‌شناسی ساختار ورفتار …

بیشتر خواندن
Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super