«اسپیس ایکس» ۴۰ ماهواره اینترنتی را به فضا پرتاب کرد

شرکت «اسپیس ایکس» به تازگی گروه بزرگ دیگری از ماهواره‌های اینترنتی را برای شرکت «وان‌وب» پرتاب کرده است.

شرکت «اسپیس ایکس» به تازگی گروه بزرگ دیگری از ماهواره‌های اینترنتی را برای شرکت «وان‌وب» پرتاب کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW