«اسپیس ایکس» یک ماهواره ارتباطی بزرگ را پرتاب می‌کند

شرکت «اسپیس ایکس» قصد دارد امروز دوشنبه، یک ماهواره ارتباطی تجاری بزرگ را به مدار زمین بفرستد.

شرکت «اسپیس ایکس» قصد دارد امروز دوشنبه، یک ماهواره ارتباطی تجاری بزرگ را به مدار زمین بفرستد.

Radio Eram

FREE
VIEW