“استقامت” به زودی نمونه‌های مریخی را رها می‌کند

مریخ‌نورد "استقامت" قرار است نمونه‌های مریخی را برای بازگشت به زمین، روی سطح سیاره سرخ رها کند.

مریخ‌نورد "استقامت" قرار است نمونه‌های مریخی را برای بازگشت به زمین، روی سطح سیاره سرخ رها کند.

Radio Eram

FREE
VIEW