استفاده فضاپیماهای چینی از هوش‌مصنوعی برای برخورد نکردن با زباله‌های فضایی

چین از هوش مصنوعی کمک می‌گیرد تا فضاپیماهایش با زباله‌های فضایی در مدار نزدیک زمین برخورد نکنند.

چین از هوش مصنوعی کمک می‌گیرد تا فضاپیماهایش با زباله‌های فضایی در مدار نزدیک زمین برخورد نکنند.

Radio Eram

FREE
VIEW