نماد سایت رادیو ارم

استفاده از یادگیری ماشینی برای درک بهتر نحوه رفتار آب

محققان برای بررسی ویژگی‌های قابل توجه آب که تحقیق در مورد آنها در آزمایشگاه تقریبا غیرممکن است، از یادگیری ماشینی کمک گرفتند.

خروج از نسخه موبایل