استفاده از موی انسان برای پاکسازی آلاینده‌های آب

دانشمندان می‌گویند اکنون می‌توان از موهای دور ریز انسان برای پاکسازی آلاینده‌ها استفاده کرد و هر یک کیلوگرم مو می‌تواند هفت تا هشت لیتر روغن و هیدروکربن جذب کند.

دانشمندان می‌گویند اکنون می‌توان از موهای دور ریز انسان برای پاکسازی آلاینده‌ها استفاده کرد و هر یک کیلوگرم مو می‌تواند هفت تا هشت لیتر روغن و هیدروکربن جذب کند.

Radio Eram

FREE
VIEW