خانه / استفاده از فن آوری‌های نوین برای تشخیص بقایای سربازان کشته شده در جنگ / استفاده از فن آوری‌های نوین برای تشخیص بقایای سربازان کشته شده در جنگ

استفاده از فن آوری‌های نوین برای تشخیص بقایای سربازان کشته شده در جنگ

همچنین بررسی کنید

دو داستان از نویسنده همینگوی شش دهه بعد از مرگ او منتشر می‌شود

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hemingway/4624539.html

گزارش بهروز صمدبیگی از دستور عجیب به صرافان ایران

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran/4624596.html

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super