استخراج میکروپلاستیک از فاضلاب با کمک مغناطیس!

روزگاری تصفیه فاضلاب تنها شامل حذف آلاینده‌های سنتی می‌شد اما اکنون این کار مستلزم حذف ذرات میکروپلاستیک نیز هست. براساس گزارش‌ها یک پودر جدید این کار را بسیار سریع‌تر و کامل‌تر از آنچه پیش از این ممکن بود، انجام می‌دهد.

روزگاری تصفیه فاضلاب تنها شامل حذف آلاینده‌های سنتی می‌شد اما اکنون این کار مستلزم حذف ذرات میکروپلاستیک نیز هست. براساس گزارش‌ها یک پودر جدید این کار را بسیار سریع‌تر و کامل‌تر از آنچه پیش از این ممکن بود، انجام می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW