خانه / استخاره

استخاره

سیاست‌ورزی برپایه استخاره

مهرانگیز کار دشوار است برای انبوه ایرانیان مدرن، حتی ایرانیان دیندار که زندگی مدرن درونی و خصوصی را تجربه می‌کنند، مواجه شدن با سخنان رئیس جمهوری که از تصمیمگیری مدیران سیاسی کشور بر پایه‌ی “استخاره” سخن می‌گوید. جهان در آشفتگی به سر می‌برد، تردیدی نیست. جهان در بحران نبود سیاستمداران شجاع و خردمند به سر می‌برد، تردیدی نیست. جهان از …

بیشتر خواندن
Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super