استحکام‌بخشی اضطراری «عمارت ملک»

استحکام‌بخشی اضطراری «عمارت ملک» ایسنا/بوشهر معاون میراث فرهنگی بوشهر گفت: «عمارت تاریخی ملک در مرحله اول مرمّت استحکام‌بخشی اضطراری شد.» نصرالله ابراهیمی روز چهارشنبه در بازدید از عمارت ملک بوشهر گفت: «عمارت ملک در محله بهمنی بوشهر قرار دارد که مربوط به ملک‌التجار بوشهری بوده و قدمت آن به دوره قاجار برمی‌گردد.» وی افزود: «این بنا با واگذاری از طریق صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی به بخش خصوصی کار مرمت و احیای آن شروع شد که در مرحله اول استحکام‌بخشی اثر شامل رفع خطر، مقاومت پی و مقاوم‌سازی دیوارها بود و به پایان رسید.» به گزارش ایسنا، معاون میراث فرهنگی بوشهر تصریح کرد: «با مقاوم‌سازی دیوارها عملیات سبک‌سازی و مرمّت سقف شروع شده که تعویض تیرهای فرسوده را هم شامل می‌شود.» ابراهیمی به کاربری این بنا با عنوان پذیرایی و اقامتی اشاره کرد و گفت: «مراحل بعد کار اندودبرداری و گچ‌کاری است که با اتمام کار سبک‌سازی انجام می‌شود.» معاون میراث فرهنگی بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: «اعتبار این پروژه ۴۰ میلیارد ریال است که توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی تامین شده و امیدواریم با توجه به روند..

استحکام‌بخشی اضطراری «عمارت ملک»

استحکام‌بخشی اضطراری «عمارت ملک»

ایسنا/بوشهر معاون میراث فرهنگی بوشهر گفت: «عمارت تاریخی ملک در مرحله اول مرمّت استحکام‌بخشی اضطراری شد.»

نصرالله ابراهیمی روز چهارشنبه در بازدید از عمارت ملک بوشهر گفت: «عمارت ملک در محله بهمنی بوشهر قرار دارد که مربوط به ملک‌التجار بوشهری بوده و قدمت آن به دوره قاجار برمی‌گردد.»

وی افزود: «این بنا با واگذاری از طریق صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی به بخش خصوصی کار مرمت و احیای آن شروع شد که در مرحله اول استحکام‌بخشی اثر شامل رفع خطر، مقاومت پی و مقاوم‌سازی دیوارها بود و به پایان رسید.»

به گزارش ایسنا، معاون میراث فرهنگی بوشهر تصریح کرد: «با مقاوم‌سازی دیوارها عملیات سبک‌سازی و مرمّت سقف شروع شده که تعویض تیرهای فرسوده را هم شامل می‌شود.»

ابراهیمی به کاربری این بنا با عنوان پذیرایی و اقامتی اشاره کرد و گفت: «مراحل بعد کار اندودبرداری و گچ‌کاری است که با اتمام کار سبک‌سازی انجام می‌شود.»

معاون میراث فرهنگی بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: «اعتبار این پروژه ۴۰ میلیارد ریال است که توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی تامین شده و امیدواریم با توجه به روند کار تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد.»

انتهای پیام