از نادیده گرفته شدن توسط رییس بانک تا فتح قله‌های ناسا

سیاه‌پوستان آمریکا به رغم وجود داشتن تبعیض‌های نژادی، تلاش‌های بسیاری در حوزه فضا داشته‌اند و نقش مهمی را در اکتشافات فضایی ناسا ایفا کرده‌اند.

سیاه‌پوستان آمریکا به رغم وجود داشتن تبعیض‌های نژادی، تلاش‌های بسیاری در حوزه فضا داشته‌اند و نقش مهمی را در اکتشافات فضایی ناسا ایفا کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW