از مریخ‌نورد چین چه خبر؟

ماموریت تیان‌ون ۱(Tianwen ۱) اولین ماموریت بین سیاره‌ای چین، دومین سالگرد خود را در مدار مریخ در ۱۰ فوریه جشن گرفت، اما مدت‌ها است که هیچ به‌روزرسانی در مورد وضعیت مریخ‌نورد ژورونگ(Zhurong) که توسط این ماموریت بر روی مریخ فرود آورده شد، منتشر نشده است.

ماموریت تیان‌ون ۱(Tianwen ۱) اولین ماموریت بین سیاره‌ای چین، دومین سالگرد خود را در مدار مریخ در ۱۰ فوریه جشن گرفت، اما مدت‌ها است که هیچ به‌روزرسانی در مورد وضعیت مریخ‌نورد ژورونگ(Zhurong) که توسط این ماموریت بر روی مریخ فرود آورده شد، منتشر نشده است.

Radio Eram

FREE
VIEW